**baru.....lagi ummmph**

**baru.....lagi ummmph**

Apakah Anda Sangup Mengeluarkan Simpanan Hari Tua Anda?

BARU-2015-..... IKHLAS link secure Takaful dengan Pakej Medical Card, caruman RM150 SEBULAN , PERLINDUNGAN SEHINGGA 850,000 sepanjang hayat... pelepasan caruman terhadap Premium juga akan diberikan jika anda ditimpa PENYAKIT KRITIKAL - ini bermakna: anda menikmati Perlindungan Medical card dan Polisi Jaminan Pencen / Sara Hidup bagi Anda dan Keluarga "free" - SELEPAS TUNTUTAN PENYAKIT KRITIKAL

Jika bajet anda TERHAD : Ikhlas Premier Plus dengan caruman bermula serendah RM80 sebulan at .. jaminan pakej 'COVER' yg lagiiiii UMPHHH... untuk anda!! diperbaharui.. bermula 01/07/2013

BARU..... PERSONEL ACCIDENT COMPREHENSIF....dengan kemudahan elaun MC tinggal di rumah akibat kemalangan!!! duduk rumah ... Takaful bagi Elaun Tunai.... tak nak ke?

Pakej P.A.C boleh disertai dengan caruman RM70, 100 sebulan dan ke atas....

REBET Terhebat 2% TAKAFUL KENDERAAN

TERHAD KEPADA YANG MELAYARI BLOG SAYA!!
2% REBET
Sah bermula dari sekarang! hingga 31/12/2016.
Road Tax terus sampai ke Tangan Anda dlm masa 24j. tanpa perlu ke JPJ. P.POS .BANK

MEDICAL CARD TAKAFUL terbaik... DAPATKAN JADUAL dr saya

BANK DATA peribadi MEDICAL CARD saya mempunyai maklumat padat dan TERHANGAT. Pelbagai himpunan jadual Takaful Perubatan dari beberapa operator TAKAFUL dan INSURAN saya miliki! Buat Pilihan betul-betul. TIDAK SEMESTINYA ANDA BAYAR MAHAL ianya bagus begitu juga sebaliknya !!! jangan terus mempercayai AGEN TAKAFUL atau INSURAN tanpa membuat sebarang penilaian... beri peluang kepada diri anda sendiri untuk berfikir sejenak... hanya untuk mereka yang bersedia memberikan maklumat diri yang tepat, jujur, ikhlas dan bersedia untuk saya temui sahaja ... 'masa-masa emas' saya juga anda amat terhad,hargai masa kita bersama, sebab itu apabila ANDA ingin mendapatkan JAMINAN SERVIS TERBAIK , saya memerlukan kerjasama seperti yang diNYATAKAN dan bersedia untuk DIBANTU!. Semua Produk yang dikeluarkan oleh Syarikat Insuran dan Takaful adalah TERBAIK! anda harus ingat... kemampuan kewangan anda berbeza-beza, keperluan berbeza-beza dan Agen yang menghampiri Anda juga berbeza-beza sikap, pengetahuan, kematangan, keikhlasan, kecekapan dan MUTU PERKHIDMATANNYA. Pilihan di tangan ANDA!!! Saya hanya berusaha memberi khidmat TERBAIK , tiada paksaan untuk anda! Anda Yang Bayar Anda yang BERHAK TENTUKAN ! insyaalah ALLAH SW.T. MEMBERIKAN PETUNJUK TERBAIK.

TAKAFUL PERSONEL:

Caruman Minima :
IKHLAS link Secure Takaful Dengan Medical Card -perlindungan BIL paling minima 850,000 sepanjang hayat , HANYA RM150.00 sebulan!!!
RM 80/100/ 150 BULANAN : ikhlas Saving Prime takaful
RM 80/100/ 150 BULANAN : ikhlas Education Takaful Plus

KINI kita Tiada ALASAN.......
lebih Murah dr BIL ASTRO
DUIT ROKOK
DUIT MINUM TEH TARIK

......keselamatan dan perlindungan KELUARGA, ANAK , ISTERI DAN KITA SENDIRI ...... sangat tinggi NILAINYA....

>>INGIN MEMOHON QUATATION<<
email kepada saya maklumat anda: nama; umur;pekerjaan;lokasi;budget.


anahisham73@gmail.com

--like & komen--

HANYA YANG 'TULEN' SAHAJA SAYA follow up....
Buat Bakal Client /Prospect harap MAKLUM..
saya akan hadir Temujanji... bagi mereka yang telah bersedia untuk Mendapatkan Khidmat Nasihat Tulen.. oleh itu diharap dapat memberikan maklumat serba ringkas ke email saya... jika saya kira 'memadai' saya membuat sessi briefing secara FACEBOOK ... itu saya rasa lebih baik sebelum kita mengatur pertemuan secara BERSEMUKA... JIMAT MASA SAYA.. JIMAT JUGA MASA TUAN/ PUAN/ CIK.... insyaallah kita sama-sama dapat menghargai masa bersama keluarga kita
LOKASI SAYA BERKHIDMAT : MELAKA/ NEGERI SEMBILAN (jika secara ONline briefing dan Pos dokumen, tidak kira di mana anda berada!) ... ofis saya di Masjid Tanah, Melaka


>>makluman<<
Produk 'Medical Card' Takaful Ikhlas telah di UPGRADEKAN
OLEH itu sila mohon secara email kepada saya.... bagi yang berkenan dan berkenaan sahaja..

vLENGKAPKAN YE..

Name:
Email Address:
PEKERJAAN ANDA
TARIKH LAHIR
TARIKH LAHIR ANAK
LOKASI ANDA
BAJET ANDA RM80/ 100/ LAIN
NO. TELEFON
MAHU TEMUJANJI
POLISI SENDIRI
POLISI ANAK
LELAKI
PEREMPUAN

Click here to create your own form.

Monday, November 16, 2009

produk dan perkhidmatan yang ditawarkan
TUAN-TUAN JIKA BERMINAT
MENDAPATKAN MAKLUMAT
BERKAITAN BOLEH LAH
MENGHUBUNGI SAYA!!
019 216 5450
SAYA BEROPERASI DI MELAKA/
N.SEMBILAN DAN LEMBAH KLANG
PEJABAT SAYA :
M. TANAH , MELAKA
W. SIME DARBY, K.L


sebahagian artikel yang dipetik dari LIAM.... sebagai renungan...

KOD ETIKA DAN TINGKAH LAKU
(Kenyataan Amalan Insurans Hayat)
PENGENALAN
Kenyataan ini merujuk kepada
insurans hayat (kedua-dua insurans
hayat rumah ke rumah dan insurans
hayat biasa). Walaupun kenyataan
ini tidak berbentuk mandatori, tetapi
ia akan diiktiraf sebagai satu amalan
insurans yang umum; namun begitu
adalah difahamkan dalam situasisituasi
yang terkecuali, kenyataankenyataan
ini adalah tidak sesuai
untuk digunakan.
Insurans hayat merupakan satu
perkhidmatan sosial dan tujuan
industri adalah untuk mengurangkan
peraturan-peraturan yang terlibat
(sekaligus mengurangkan perbelanjaan
pihak pemunya polisi dan
penuntut polisi) di dalam pengeluaran
polisi hayat yang baru dan pembayaran
wang tuntutan. Peraturanperaturan
dikenakan untuk melindungi
sebahagian besar pemunya-pemunya
polisi akibat daripada penyembunyian
maklumat oleh segolongan kecil
pihak pencadang dan tuntutan yang
tidak betul.
Untuk menjamin bahawa garis
panduan tersebut dipatuhi, jawatankuasa
Audit/Disiplin penanggung
insurans (yang ditubuhkan selaras
dengan fasal 2(c) Bahagian I) akan
bertanggungjawab untuk mengawasi
dan memastikan bahawa penanggung
insurans (yang merujuk kepada
Bahagian II) mematuhi garis panduan
tersebut. Jawatankuasa Audit/Disiplin
juga bertanggungjawab mengemukakan
laporan ringkas secara suku
tahunan kepada Bank Negara
Malaysia mengenai semua pelanggaran
yang telah didapati dan
sebarang langkah pembetulan atau
hukuman yang telah diambil.
1. Tuntutan
(a) Seseorang penanggung
insurans tidak akan menolak
sebarang tuntutan tanpa alasan
yang munasabah. Khususnya,
seorang penanggung insurans
tidak boleh menolak sesuatu
tuntutan atas dasar ‘penyembunyian
maklumat’ atau
‘pernyataan silap’ terhadap
perkara yang di luar pengetahuan
pencadang melainkan
atas situasi yang tercatat di
dalam proviso polisi atau
proviso-proviso Akta Insurans
1996.
(b) Dalam sebarang keadaan
mengenai had masa untuk
membuat laporan tuntutan,
pihak penuntut dikehendaki
supaya membuat laporan
tuntutan terlebih dahulu dan
melaporkan perkembangan
yang selanjutnya secepat
mungkin dalam tempoh masa
yang berpatutan.
(c) Bayaran tuntutan mesti dibuat
tanpa kelewatan sebaik sahaja
kejadian yang diinsuranskan
telah dibukti dan hak pihak
penuntut menerima bayaran
telah ditetapkan.
(d) Seorang penanggung insurans
tidak harus menerima sebarang
yuran perkhidmatan daripada
pemunya polisi atau daripada
orang yang menerima atau akan
menerima faedah polisi.
2. Borang Cadangan
Rekabentuk borang cadangan mesti
selaras dengan Bahagian III Kod
Amalan Baik untuk Perniagaan
Insurans Hayat.
14 LIAM
Kod Etika dan Tingkah Laku
(Edisi Kedua) – Februari 1999
(a) Jika borang cadangan memerlukan
pemberitahuan fakta-fakta
material, satu kenyataan mesti
dimasukkan di dalam deklarasi
atau ditunjukkan dengan nyata
di dalam borang atau dokumen
supaya:-
(i) dapat menarik perhatian
pemunya polisi tentang
akibat yang akan diterima
jika tidak memberitahu
kesemua fakta-fakta
material.
(ii) dapat memberi amaran
kepada penandatangan
yang merasa ragu-ragu
tentang sesuatu perkara
sama ada ia fakta material
ataupun tidak supaya
memberitahu kesemua
fakta-fakta tersebut.
(b) Penanggung insurans hayat
akan memberi pemunya polisi
satu salinan borang cadangan
yang berkaitan dengan polisi
bersama dengan polisi tersebut.
3. Polisi-polisi dan
Dokumen Sampingan
(a) Penanggung insurans akan
senantiasa berusaha untuk
memperbaiki borang cadangan
dan dokumen-dokumen polisi
supaya lebih ringkas dan mudah
difahami tanpa mengubah ciriciri
kontrak insurans dari segi
undang-undang.
15 LIAM
Kod Etika dan Tingkah Laku
(Edisi Kedua) – Februari 1999
(b) Polisi insurans hayat atau
dokumen sampingan mesti
menyatakan sama ada
pemunya polisi mempunyai
hak-hak ke atas nilai serahan di
dalam sesuatu kontrak dan jika
ada nyatakan apakah hak-hak
tersebut.
(Nota:- Bahan-bahan ilustrasi jualan
mestilah dapat memberi kefahaman
dan keyakinan kepada pencadang
bahawa insurans hayat seumur hidup
atau insurans endowmen adalah
bertujuan sebagai kontrak jangka
panjang dan nilai serahan
terutamanya pada tahun-tahun awal
adalah kurang daripada jumlah premium
yang telah dibayar. Polisi tidak
seharusnya mempunyai nilai tunai
apabila dibatalkan kecuali selepas
pemunya polisi telah membayar
premium selama tiga tahun ataupun
lebih.)

## pesanan saya : dalam konteks nilai serahan , siapakah yang bersalah:

adakah ; agen atau ANDA yang bersalah?

terlalu ramai di kalangan orang Melayu Islam yang berhenti awal dan akhirnya , tiada atau terlalu sedikit Nilai Tunai yang diperolehi....

## pesanan tambahan : mengimarahkan Hukum Islam dan Undang Islam adalah WAJIB! JUSTERU ITU adakah pilihan bagi seorang Muslim Yang Mu'min untuk menyertai LIFE INSURAN...... telah diputuskan secara IJMA' ulama' sebagai HARAM... masih kah mahu menentang?

## jika kita sanggup merendahkan diri, hati dan Ikhlas Belajar Sistem Kehidupan Islam termasuk serba serbinya secara intensif dan talaqi.... anda akan selamat dan akan faham!!!

## Mana mungkin sistem Yang telah DiIjma' kan oleh para Ulama' sebagai Haram boleh di Kebelakangkan semula!!!!

## Dalam Apa Hujah Sekali pun orang-orang Fasik dan Munafik memang mencari ruang untuk meng'kebelakangkan' semua sistem Kehidupan Islamiah.... tiadak kah ANDA sedari....

## memberikan komen dan komplen memang boleh... tetapi hati2, jangan sampai menunjukkan kedangkalan kita berfikir..

## Bersihkan jiwa, berubah lah kepada kehidupan yang bersandarkan Nilai Islamiah, ahli Sunnah Wal Jamaah...

No comments:

Post a Comment